Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα - είναι συνεργός του.

George Orwell

Φεβρουάριος 2006

Πρόταση Ε.Τ.Ι.Τ.Α. προς Διασωματειακό

Συνάδελφοι, προτείνουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Διασωματειακού να τεθεί προς ψηφοφορία η εξής πρόταση:

Μετά από όποια προβλήματα προκύπτουν στους χώρους εργασίας [σε εφημερίδες, ραδιοσταθμούς, κανάλια, κλπ], τουλάχιστον τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων, του Διασωματειακού, να δίνουν άμεσα δυναμικό παρόν στους χώρους εργασίας των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Α.

περισσότερα

Ιrak - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εικόνες της ντροπής με τις βαρβαρότητες των στρατευμάτων κατοχής του Ιράκ καθημερινά πληθαίνουν.

Η διεθνής κοινότητα και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δείχνει να παρακολουθεί αδιάφορα αυτή τη φρίκη με τους βασανισμούς Ιρακινών που αντιστέκονται στην κατοχή της πατρίδας τους.

Εικόνες που θυμίζουν μεσαιωνικά βασανιστήρια από κάποιους σύγχρονους σταυροφόρους που αυτοχαρακτηρίζονται απελευθερωτές και εξελίσσονται σε εγκληματίες, χωρίς αρχές και ανθρώπινες λειτουργίες.

Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες θέτοντας το ζήτημα στα διεθνή όργανα για να σταματήσει η δράση των ανθρωποειδών και να τους επιβληθεί η τιμωρία που αρμόζει στα εγκλήματα που διαπράττουν.

Να τερματισθεί η κατοχή του Ιράκ και να δοθεί η δυνατότητα στον λαό του με από δημοκρατικές διαδικασίες να διαχειριστούν την ανεξάρτητη πορεία της χώρας τους.

Η σιωπή και η ανοχή σ’ αυτά τα εγκλήματα είναι συνενοχή κι ο λαός μας στη μακρόχρονη ιστορία του όχι μόνο δεν απέφευγε να πάρει θέση, αντίθετα πρωταγωνιστούσε σε πρωτοβουλίες που είχαν στόχο να υπερασπίσουν το δίκαιο της δημοκρατίας και τις ανθρώπινες αξίες.

περισσότερα

Προς: Tις Διευθύνσεις των τηλεοπτικών σταθμών

 Κοινοποίηση :

1. Kύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο, Υπουργό Επικρατείας,  Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Καλλιθέα, 10163 Αθήνα
2.  Προς  E.Σ.Ρ.
3.  Υπουργείο Εργασίας

Κύριοι,

Α.  ‘Όπως σας είναι γνωστό σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) του Νόμου 358/1976/ΦΕΚ 155 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, η «άσκησις του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως (εικονολήπτου, φωνολήπτου, ηλεκτρολόγου – χειριστού φωτιστικών σωμάτων, συναρμολογητού, ψιμυθειολόγου, διευθυντού παραγωγής, χειριστού τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, χειριστού μαγνητοσκοπίου, μηχανικού τηλεοράσεως, μηχανικού ήχου, χειριστού μιξεως εικόνος, χειριστού μηχανημάτων ήχου και λοιπών τεχνικών λήψεως και επεξεργασίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών) επιτρέπεται ελευθέρως εις τους κεκτημένους αντίστοιχον άδειαν κατά τα εν επομένη παραγράφω οριζόμενα».

Σύμφωνα δε με την παράγραφο τρία (3) του ιδίου άρθρου «Οι απασχολούντες τεχνικούς της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης δεν δύναται να χρησιμοποιούν πρόσωπα μη κεκτημένα την κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια».

Το άρθρο 4 του ιδίου νόμου αναφέρει ρητά ότι «Πάσα παράβασις του παρόντος και των κατ’εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων Π. Δ/των

Επισύρει κατά του παραβάτου και τας υπό του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος ποινάς, του αδικήματος διωκόμενου αυτεπαγγέλτως».

Στην συνέχεια η παράγραφος είκοσι δύο (22) του άρθρου ογδόντα (80) του Νόμου 357/02/ΦΕΚ 239 Α’/10.10.02 αντικαθιστά την παράγραφο δύο (2) του άρθρου ένα (1) του Ν. 358/1976(ΦΕΚ 155 Α’) ως εξής:

“Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι προυποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα».

Η τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1483/27.20.2005 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, εκτός του ότι ορίζει τις ειδικότητες, τα καθήκοντα και τον τρόπο που αποκτάται η άδεια τεχνικού κινηματογράφου τηλεόρασης σε κάθε ειδικότητα, στην περίπτωση β’ της παραγράφου δύο (2) ορίζει ότι η «άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας όπως ορίζεται παρακάτω».

 Β.  Κατά την διάταξη της παραγράφου ένα (1) του άρθρου (10) του ν. 2338/1995, που ρυθμίζει το νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης, οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, συνάπτονται αποκλειστικά από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ιδίου Νόμου ορίζεται ρητά ότι «παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή

ήχου και εικόνας», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993 «ως πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων μόνο.  Ως παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό και νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς εικόνων με ή χωρίς ήχο».

Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι οποιοσδήποτε παράγει με τεχνικά μέσα εικόνα με ή χωρίς ήχο, χαρακτηρίζεται αυτομάτως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προυπόθεση.  Με τον ευρύ αυτό ορισμό που έθεσε ο νομοθέτης θέλησε να περιλάβει όλους τους δημιουργούς εικόνας με ή χωρίς ήχο, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα της εργασίας τους χρήζει οποιασδήποτε ηχητικής, τεχνικής ή οπτικής επεξεργασίας και δημοσιογραφικής αναφοράς ή σχολιασμού.

Μάλιστα, όπου ο νομοθέτης θέλησε να εξαιρέσει συγκεκριμένες δημιουργίες, που περιλαμβάνονται στην ευρεία έννοια του οπτικοακουστικού έργου, το έπραξε, όπως στην περίπτωση της παρ. 1 εδ. Β’ του άρθρου 10 του ν. 2328/1995 όπου αναφέρει ότι «Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2’) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού».

Γ.  Σύμφωνα με το άρθρο δύο (2) παράγραφος ένα (1) του Ν. 1210/81 και το άρθρο σαράντα επτά (47) του Νόμου 1597/86 (ΦΕΚ 68 Α’/21.5.86), οι Τεχνικοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ, επειδή οι «συνθήκες εργασίας των Εικονοληπτών και Ηχοληπτών (των τεχνικών τηλεόρασης γενικότερα) είναι αυτές της εξαρτημένης εργασίας με την έννοια ότι κατά την εκτέλεση της τελούν υπό την επιτήρηση, καθοδήγηση και έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο τόπο με καθορισμένο χρόνο εργασίας».

Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων, προκύπτει ότι ο νομοθέτης θέλησε, λόγω της σπουδαιότητας του επαγγέλματος του τεχνικού τηλεόρασης, να καθορίσει διαδικασίες ελέγχου που θα διασφαλίζουν την άσκηση του επαγγέλματος μόνο από εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις τεχνικούς τηλεόρασης.

Κύριοι,

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε οι τεχνικοί που προσλαμβάνετε αλλά και συνεργάζεστε να έχουν τα απαραίτητα προσόντα κατά την νομοθεσία.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

περισσότερα

Μπολγκεστάιν

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Ευρωσύνταγμα δεν θωρακίζει τους εργαζόμενους απέναντι στον κίνδυνο της μεταστέγασης των επιχειρήσεων σε χώρες φτηνού κόστους εργασίας με ελαστικό φορολογικό πλαίσιο και ανεπαρκή δείκτη κοινωνικής προστασίας.

Η παρούσα συνθήκη Μπολγκενστάιν <<συνταγματοποιεί>> την νεοφιλελεύθερη λογική της άκρατης απελευθέρωσης της αγοράς και της απορύθμισης του κοινωνικού ιστού. Όλα αυτά σήμερα, σε μια περίοδο που η φτώχεια έχει ποσοστό από 15% -20% στις οργανωμένες και πλούσιες κοινωνίες και ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 60% στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Συνάδελφοι, να αρνηθούμε εκείνες τις πολιτικές που επικαλούμενες βελτίωση και οικονομική επιτάχυνση, θα προωθήσουν πολιτικές αυταρχικές, αντικοινωνικές και στον βωμό του κέρδους θα πληγεί για άλλη μια φορά ο εργαζόμενος.

περισσότερα

Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

Γραφείο:3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης [Ε.Κ.Α.]
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Σταυροπούλου
Tηλέφωνο: 2108847039 Fax: 2108847368
E-mail: info@etita.gr - maria@etita.gr

υποστηρίξτε μας στα social media