Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα - είναι συνεργός του.

George Orwell

Δεκέμβριος 2006

αγγελιόσημο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ (!!!!!)  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΡΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα 29-11-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΔΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝ                                         Α.Π. Φ 0053/27280/1283

[ ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ   1.  Την Ενωση Τεχνικών

ΤΜΗΜΑ Δ                                           Ιδιωτικής Τηλεόρασης

Ταχ.Δ/νση:Σταδίου 29                          Αττικής        

Ταχ.Κώδικας: 10110                            Ε.Κ.Α  Αθήνα

Πληροφορίες: .....................                2.  Την Ένωση Τεχνικών

                                                             Ιδιωτικής Τηλεόρασης  

                                                             Βορειας Ελλάδας

                                                             ΕΚΘ Θεσσαλονίκης

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά αιτήματα των Ενώσεών σας.

 

Σχετικό το Φ 10053/21832/1638/22-9-2006 έγγραφό μας.

 

Σε απάντηση του 877/ό- 11-2006 νεότερου υπομνήματός σας, και ειδικότερα όσον αφορά την απόδοση στις Ενώσεις σας μέρους του ποσοστού του αγγελιοσήμου που κατανέμεται στο ΤΣΠΕΑΘ) από τις διαφημίσεις που μεταδίδονται μόνο από Τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου Ιό του ν.2328/95, το ποσό του αγγελιοσήμου που εισπράττεται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων και σε ποσοστό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1989/91 και το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/99 στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΥΡΤ και ΤΕΑΠΕΡΤ2 αποδίδεται στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ.

Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης (3-8-Ι 995), το ΤΣΠΕΑΘ δεν παρακρατεί ποσά αγγελιοσήμου από κανένα δικαιούχο φορέα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την αριθ. 1086567/40/Τ και ΕΦ/19-8-96 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ των διατάξεων ης παρ. 17 του άρθρου 12 του ν2328/95 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν, 2429/96, το αγγελιόσημο που αντιστοιχεί στις διαφημίσεις κατατίθεται από τους υπόχρεους σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα και ειδικότερα το προερχόμενο α) από τις διαφημίσεις της τηλεόρασης σε λογαριασμό με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Τηλεοπτικών Σταθμών ν.2328/95» (ΕΛΑΤΣ)» β) από τις διαφημίσεις του ραδιοφώνου σε λογαριασμό με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ραδιοφωνικών Σταθμών ν.2328/95» (ΕΛΑΡΣ). Επομένως. δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των ποσών αγγελιοσήμου που προέρχονται από τις διαφημίσεις που πραγματοποιούνται στους κρατικούς Ρ/Τ σταθμούς από τα ποσά που αντίστοιχα προέρχονται από τις διαφημίσεις των ιδιωτικών Ρ/Τ σταθμών.

Όσον αφορά το αίτημα ασφαλιστικής κάλυψης των μελών των Ενώσεων σας από το ΤΣΠΕΑΘ, εκτιμούμε ότι οι θέσεις μας επ’αυτού έχουν διεξοδικά αναλυθεί, πολύ πρόσφατα, στο προαναφερόμενο σχετικό έγγραφό μας.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ

 

Εσωτερική διανομή

Δ/νση Κυρ.Ασφ. Μισθωτών/Τμήμα Δ

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Η Προϊσταμένη της Γραμματεία

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

.... ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε - Ε.Τ.Ι.Τ.Α ) ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου  2006                  Αριθμός Πρωτ.  889

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

 

1. Υπουργό Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλο

2. Υπουργό Εργασίας κ .Σ. Τσιτουρίδη  

3. Υπουργό Υγείας και Κ. Α.  κ. Δ. Αβραμόπουλο

4. Υφυπουργό Εργασίας και Κ Ασφ.  κ. Γ.  Γιακουμάτο  

 

Κοινοποίηση:  

1. Γ.Σ.Ε.Ε  2. Ε.Κ.Α  3. Ε.Κ.Θ  4. Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ  5.  Ε.Τ.Ε.Ρ  6. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ     

 

Κύριοι Υπουργοί και κύριε Υφυπουργέ   

Απευθυνόμαστε προς εσάς για μια ακόμα φορά, καταβάλλοντας μια  ύστατη προσπάθεια μήπως και διορθώσετε την αδικία που συντελείται εις βάρος ενός  μεγάλου αριθμού εργαζομένων στην Ιδιωτική Τηλεόραση και Ραδιοφωνία, μιλάμε φυσικά για την μη καταβολή του ανάλογου  ποσοστού Αγγελιοσήμου που δικαιούμαστε εμείς οι Τεχνικοί.

Στις μέχρι σήμερα αρνητικές απαντήσεις σας - γραπτές και προφορικές – αναφέρεστε σε όλη την Νομολογία που διέπει την κατανομή του αγγελιοσήμου στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Τύπου από την οποία διαπιστωμένα λείπουμε, χωρίς φυσικά να κάνετε τίποτα γι αυτό.

Εμείς δείχνοντας την καλή μας διάθεση δεν καταφύγαμε στην δικαστική διεκδίκηση του μεριδίου μας από το 1991 αλλά προτείναμε να ενταχθούμε στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ, που σε κάθε περίπτωση, με τον Νόμο 1989/1991, άρθρο δέκα τέσσερα (14) παράγραφος έξη (§6) «Το ποσό του αγγελιοσήμου που προέρχεται από την διαφημιστική δραστηριότητα των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και αναλογεί στο  Τ.Ε.Α.Υ.Ρ.Τ. και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΤ2 παρακρατείται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και δεν αποδίδεται στους ανωτέρω ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι την οριστική τακτοποίηση του θέματος της κάλυψης για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ βοήθημα των εργαζομένων στους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς». 

Και βέβαια ο Ν. 2328 άρθρο 16 §7 που λεει ότι «Το ποσό του αγγελιοσήμου που εισπράττεται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων και σε ποσοστό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1989/1991 και το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/1989, στα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΥΡΤ και ΤΕΑΠΕΡΤ-2 αποδίδεται στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ» απέδωσε το ανάλογο ποσοστό Αγγελιοσήμου στα ασφαλιστικά Ταμεία των συναδέλφων μας της Κρατικής Τηλεόρασης. Σε μας όμως ΟΧΙ.

Αναφέρεται σε μια από τις επιστολές που μας έστειλε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αρνητική σας στάση, μεταξύ άλλων, ότι για να ενταχθούμε στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ Σ Π Ε Α Θ,  θα πρέπει να γίνει και αναλογιστική μελέτη πρώτα, ότι  δήθεν θα δημιουργηθεί ανισορροπία στο συνταξιοδοτικό μας, ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το ενιαίο της ασφαλιστικής κάλυψης με τους τεχνικούς της Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης - αλήθεια γιατί τότε μας διαχωρίσατε μισθολογικά αρνούμενοι να εκδώσετε την ΚΥΑ που θα μας εξίσωνε - και διάφορα άλλα γενικά τα οποία δεν κατανοούμε και για τα οποία σας απαντήσαμε με άλλη μας επιστολή.

Όμως, ακόμα και στην περίπτωση που θα δεχτούμε την αδικία και θα υπαναχωρήσουμε στο αίτημά μας για την ένταξή μας στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ Σ Π Ε Α Θ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αρνείστε να μας αποδώσετε το ανάλογο ποσοστό από το Αγγελιόσημο, που επαναλαμβάνουμε, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ.

Και βέβαια το Αγγελιόσημο, κατανέμεται σε δώδεκα συνδικαλιστικές οργανώσεις και ασφαλιστικά Ταμεία του Τύπου το γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να μας το επισημάνεται, όμως γνωρίζεται και εσείς πολύ καλά ότι  από την κατανομή αυτή εξαιρούμαστε.

Και αυτό ακριβώς ζητάμε, κύριοι, να συγκαταλεχθούμε  και εμείς στην ομάδα των οικονομικώς ενισχυμένων, συνδικαλιστικών ενώσεων, την στιγμή που όπως έχουμε ήδη επισημάνει και σε παλαιότερες επιστολές και συναντήσεις, ως τεχνικοί τηλεόρασης είμαστε οι μοναδικοί επαγγελματίες που συμβάλλουμε αποφασιστικά στην παραγωγή και εκπομπή διαφημιστικών μηνυμάτων. Σας  ρωτάμε ευθέως, κύριοι Υπουργοί, και κύριε Υφυπουργέ,

Είμαστε ή όχι ένας από τους δικαιούχους Αγγελιόσημο φορείς;

Αν ναι γιατί δεν προχωράτε στην απόδοση του ποσοστού που δικαιούμαστε και που  καρπώνεται το Τ Σ Π Ε Α Θ σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία κατανομής του ή σε κάθε περίπτωση καρπώνονται όλες οι συνδικαλιστικές και ασφαλιστικές οργανώσεις του Τύπου πλην των δικών μας.

Γνωρίζεται άλλωστε ότι σύμφωνα με την §6 του άρθρου 16 του Ν. 2328/95 «Τα ποσοστά κατανομής του αγγελιοσήμου μπορούν, μετά από γνώμη των δικαιούχων φορέων, να αυξομειώνονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».  Και είναι αναμφισβήτητο ότι εμείς είμαστε ένας από τους δικαιούχους φορείς που δυστυχώς δεν συμπεριλαμβανόμαστε στην κατανομή.

Σας κάνουμε έκκληση κ. Ρουσόπουλε και κ. Τσιτουρίδη,

Εδώ και τώρα αποδώστε στους τεχνικούς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης το ποσοστό Αγγελιοσήμου που δικαιούνται.

Νομίζουμε ότι μια άμεση συνάντηση μαζί σας θα προλάβει εξελίξεις που πιθανόν να λάβουν απρόβλεπτες διαστάσεις, σε διαφορετική περίπτωση είναι σαν να μας υποχρεώνετε να προχωρήσουμε σε όλες τις πρέπουσες ενέργειες για την δικαίωσή μας ξεκινώντας από δικαστικούς αγώνες.

Σας ευχαριστούμε πολύ, με εκτίμηση

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Α & Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε

 

περισσότερα

ΕΥΧΕΣ...

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
και
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

………. ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΗ ……….


περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Προς:

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Πειθαρχικό Συμβούλιο Ε.Σ.Η.Ε.Α.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λύση συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες (Τεχνικούς), αντικατάστασή τους από Δημοσιογράφους,  είναι μερικά από αυτά που συμβαίνουν στην μεσημεριανή «ενημερωτική» εκπομπή του Alpha  «Κους-Κους».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει στην Ένωσή μας από μέλη μας, στην εν λόγω εκπομπή, επικρατούν  εξωπραγματικές συνθήκες, που καταπατούν εργασιακά δικαιώματα και κώδικες δεοντολογίας.

Πρωτοστάτης, σύμφωνα με τις προφορικές καταγγελίες που έχουμε δεχθεί, φέρεται να είναι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής Κα Παλιαλέξη.  Διακόπηκε  λοιπόν η συνεργασία με τα συνεργεία που κάλυπταν τα θέματα της εκπομπής για να μειωθεί το κόστος και ανέθεσε στους Δημοσιογράφους της να εκτελούν αυτοί και χρέη Εικονολήπτη και Ηχολήπτη.  Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αυτή δεν είναι επιλογή των 4 Δημοσιογράφων που εργάζονται στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Από την άλλη, την Τρίτη 12/12/2006, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αξίζει να το δεις», η παρουσιάστρια της εκπομπής Κυρία  Τατιάνα Στεφανίδου, είχε καλεσμένους μαθητές σχολής Δημοσιογραφίας.  Στο τέλος, τους μοίρασε δώρα που περιείχαν handycam κάμερες, και τους είπε πως θέλει με αυτές να κάνουν το πρώτο τους θέμα.

Την Τρίτη 28/11/2006, πάλι μετά από καταγγελίες μελών μας ο Κύριος Νίκος Μάνεσης έκανε ρεπορτάζ στην πόλη του Αγρινίου, για την γνωστή υπό8εση των 5 κυνηγών, και το τηλεοπτικό του συνεργείο το αποτελούσε η Συνεργάτιδά του και όχι ειδικευμένοι Τεχνικοί Τηλεόρασης όπως ρητά ορίζει η Νομοθεσία .
Πιο συγκεκριμένα αυτό που έγινε αντιληπτό από τα μέλη μας ήταν ότι η Συνεργάτιδά του χρησιμοποιούσε κάμερα και μικρόφωνο και ο κύριος Μάνεσης κρατώντας το μικρόφωνο, έκανε αυτό που λέμε στην τηλεοπτική διάλεκτο stand up.
 
Συνεχίζοντας λοιπόν, παρόμοιο κρούσμα παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στον Τηλεοπτικό Σταθμό STAR.  Εκεί λοιπόν ο κ. Μάνος Μαυρομουστακάκης, παρουσιάζει θέματα των οποίων η λήψη έχει γίνει από τον ίδιο, του οποίου η ειδικότητα καμία σχέση δεν έχει με αυτή του Εικονολήπτη. Τα θέματά του λοιπόν παρουσιάζονται κατά καιρούς σε Τηλεοπτικές Εκπομπές καθώς και στα δελτία ειδήσεων STAR.

Τελειώνοντας,  στο τηλεοπτικό σταθμό ΤΗΛΕΑΣΤΥ και συγκεκριμένα στην σημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού έπαιξαν πλάνα τραβηγμένα από μαθητευόμενους Δημοσιογράφους .

Ρωτάμε λοιπόν όλες αυτές τις Κυρίες και Κυρίους,
αφού γνωρίζετε τι ισχύει στην τηλεοπτική και εργατική νομοθεσία, γιατί δεν την εφαρμόζετε;

Φαίνεται λοιπόν, μετά από αυτά τα  «λίγα» παραδείγματα  ότι είτε οι ανακοινώσεις που κατά καιρούς έχουν βγεί από την Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν πιάνουν τόπο, είτε κάποιοι και κάποιες αγνοούν παντελώς το συνδικαλιστικό τους όργανο .

Καλούμε για άλλη μια φορά το Διοικητικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., καθώς και το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας να πάρουν μια δυναμική απόφαση και να αναζητήσουν ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση.
  
Επιτέλους, ας μπει ένας φραγμός σε όλους αυτούς που θίγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, καταστρατηγούν νόμους και συμβάσεις και φέρνουν σε μεγάλη κόντρα τους Συναδέλφους

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μεγαλειώδη επιτυχία σημείωσε η χθεσινή 4ωρη στάση εργασίας της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, συμμετέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους Τεχνικούς, να βρίσκονται σε εγρήγορση εν όψει των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.ΔΕ.ΔΥ., για τις 13 Δεκεμβρίου 2006 και ημέρα Τετάρτη, με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 και μέχρι τις 15:00.

ΖΗΤΑΜΕ

 Άμεση επίλυση του ασφαλιστικού μας προβλήματος
 Δίκαιη φορολογική πολιτική που δεν θα επιβαρύνει μονόπλευρα και άδικα τους εργαζόμενους μισθωτούς.
 Τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας και φορολογικών συντελεστών για να σταματήσει η ασύδοτη φορολογική αφαίμαξη.
 Αύξηση του αφορολόγητου ποσού των 15.000Ε
.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 Ευνοϊκότερους όρους, συνθήκες εργασίας και αμοιβής των Τεχνικών στην Ιδιωτική Τηλεόραση για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
 Κατάργηση των αντεργατικών νόμων Ν.3429/05 και Ν.3385/05
 ΟΧΙ στην κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων

Η Ε.Τ.Ι.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους Συναδέλφους να συμμετέχουν στην στάση εργασίας και να την περιφρουρήσουν με κάθε τρόπο.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


****Κάθε στάση εργασίας-απεργία, διέπεται από τους νόμιμους τρόπους διεξαγωγής της το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση από τρίτους είναι εκ του πονηρού.****

περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.Ρ.

Aθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2006
Αρ. Πρωτ: 201 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του, στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΕΤΕΡ για τους Τεχνικούς της Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας, την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να κάνει άμεσα δεκτό το αίτημα για την ενταξή τους στην ασφαλιστική κάλυψη του ΤΣΠΕΑΘ, κάτι που αποτελεί και δικό μας αίτημα, για τους Τεχνικούς στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς σταθμούς.

Κύριε Υπουργέ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Απευθυνθήκαμε σε Εσάς, εγγράφως και προφορικώς, ζητώντας την κατανόησή σας στο δίκαιο του αιτήματός μας, όλων των Τεχνικών της Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, εισπράττοντας για πολλοστή φορά, αν μη τι άλλο, την άγνοιά σας.

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα, για να σταματήσει επιτέλους, αυτή η αδικία εις βάρος μας.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

περισσότερα

Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

Γραφείο:3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης [Ε.Κ.Α.]
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Σταυροπούλου
Tηλέφωνο: 2108847039 Fax: 2108847368
E-mail: info@etita.gr - maria@etita.gr

υποστηρίξτε μας στα social media