Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες και απατεώνες, δεν είναι θύμα - είναι συνεργός του.

George Orwell

Μάϊος 2007

νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης , η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ Γιώργος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Θοδωρής
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ Νίκος
ΤΑΜΙΑΣ:  ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ Γιώργος
ΕΦΟΡΟΣ:  ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ Γιώργος

ΜΕΛΗ:
ΚΥΡΙΚΟΥ Ακριβή
ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ανέστης
ΤΡΙΚΑΣ Μανώλης
ΔΑΛΕΤΖΑΚΗΣ Μανώλης

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

εφαρμογή Σ.Σ.Ε. από Τηλ. Σταθμούς Τοπικής Εμβέλειας Αττικής

Aθήνα, 25/5/2007
Αρ. Πρωτ:  283, 284

Προς:
Τις Διευθύνσεις των Τηλεοπτικών Σταθμών
«06», «HIGH CHANNEL», «BLUE SKY», «MAD TV»
«MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ», «EXTRA CHANNEL», «GTV»
«ΚΑΝΑΛΙ 10», «ΤΗΛΕΦΩΣ», «ΘΡΙΑΣΙΟ TV»,
«JUNIOR’S TV», «ΑΘΗΝΑ TV», «LOCAL TV», «SBC TV»

Kοινοποίηση:
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.
Γ.Σ.Ε.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας καλούμε όπως εφαρμόσετε άμεσα την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά την κήρυξη υποχρεωτικής της, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης που εργάζονται σε τοπικούς, περιφερειακούς και δημοτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 752 στις 14.5.2007.

Σας παραθέτουμε το παρακάτω:
Aπόσπασμα από:   ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                             ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                             ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 752
Αριθμ. 11172
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23.2.2007 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής εργασίας των Τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη των εργοδοτικών Σωματείων «Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ) και Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.
2. Την υπ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του 2.4.2007.
4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 23.2.2007 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς Β. Ελλάδας μέλη των εργοδοτικών Σωματείων «Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ) και Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π.) για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.
2. Ή ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 23.2.2007.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓ0Σ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Κύριοι,
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην υλοποίηση της παραπάνω νομοθεσίας.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


περισσότερα

κοινή επιστολή Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. σχετικά με το αγγελιόσημο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

1. Υπουργό Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλο
2. Υπουργό Εργασίας κ . Β. Μαγγίνα 
3. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Δ. Αβραμόπουλο
4. Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ.  Γιακουμάτο 
Κοινοποίηση: 
1.  Γ. Σ. Ε. Ε    2.  Ε. Κ. Α   3.  Ε. Κ. Θ   4.  Π. Ο. Σ. Π. Ε. Ρ. Τ    5.   Ε. Τ. Ε. Ρ    6.  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ    
Κύριοι Υπουργοί, 

Για μια ακόμα φορά απευθυνόμαστε σε σας με την ελπίδα ότι ίσως αποκαταστήσετε την αδικία που συντελείται σε βάρος ενός  μεγάλου αριθμού εργαζομένων στην Ιδιωτική Τηλεόραση και Ραδιοφωνία, μιλάμε φυσικά για την μη καταβολή του ανάλογου  ποσοστού Αγγελιοσήμου που δικαιούμαστε εμείς οι Τεχνικοί.
Δεν σας κρύβουμε ότι βρισκόμαστε στα όρια της αγανάκτησης γιατί σε όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειές μας, εισπράξαμε αμέριστη κατανόηση και απαντήσεις - γραπτές και προφορικές –  που απλά μας αναλύουν όλη την περί Αγγελιοσήμου νομολογία και πως αυτό κατανέμεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  που το καρπώνονται. Όμως λύση στο πρόβλημά μας δεν είδαμε.
Και βέβαια το Αγγελιόσημο, κατανέμεται σε δώδεκα συνδικαλιστικές οργανώσεις και ασφαλιστικά Ταμεία του Τύπου, το γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να μας το ξαναπείτε. Ούτε χρειάζεται να μας ξανααναφέρετε τα ποσοστά που εισπράττουν οι, κατά τον υπάρχοντα νόμο, δικαιούχοι και αυτά τα γνωρίζουμε.
Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σύμφωνα με τον νόμο 1989/1991, άρθρο δέκα τέσσερα (14) παράγραφος έξη (§6) «Το ποσό του αγγελιοσήμου που προέρχεται από την διαφημιστική δραστηριότητα των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και αναλογεί στο  Τ. Ε. Α. Υ. Ρ. Τ. και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΤ2 παρακρατείται από το Τ. Σ. Π. Ε. Α. Θ. και δεν αποδίδεται στους ανωτέρω ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι την οριστική τακτοποίηση του θέματος της κάλυψης για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ βοήθημα των εργαζομένων στους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς». 
Γνωρίζουμε ακόμα ότι με τον νόμο 2328 άρθρο 16 §7 που λεει ότι «Το ποσό του αγγελιοσήμου που εισπράττεται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων και σε ποσοστό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1989/1991 και το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1866/1989, στα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης Τ Ε Α Υ Ρ Τ  και  Τ Ε Α Π Ε Ρ Τ - 2 αποδίδεται στο Τ Ε Α Π Π Ε Ρ Τ Τ »
Η Πολιτεία δηλαδή φρόντισε να αποδώσει στα ασφαλιστικά Ταμεία των συναδέλφων μας της Κρατικής Τηλεόρασης το ποσοστό Αγγελιοσήμου που δικαιούνται, ΣΕ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΟΧΙ.
Γνωρίζουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με την §6 του άρθρου 16 του Ν. 2328/95
«Τα ποσοστά κατανομής του Αγγελιοσήμου μπορούν, μετά από γνώμη των δικαιούχων φορέων, να αυξομειώνονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μ. Μ. Ε. και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
Και είναι αναμφισβήτητο ότι εμείς είμαστε ένας από τους δικαιούχους φορείς που δυστυχώς δεν συμπεριλαμβανόμαστε στην κατανομή.
Και αυτό ακριβώς ζητάμε, κύριοι, να συγκαταλεχθούμε  και εμείς στην ομάδα των οικονομικώς ενισχυμένων, συνδικαλιστικών ενώσεων, την στιγμή που όπως έχουμε ήδη επισημάνει και σε παλαιότερες επιστολές και συναντήσεις, ως τεχνικοί τηλεόρασης είμαστε οι μοναδικοί επαγγελματίες που συμβάλλουμε αποφασιστικά στην παραγωγή και εκπομπή των ειδήσεων και των διαφημιστικών μηνυμάτων.
Σας κάνουμε έκκληση
Εδώ και τώρα αποδώστε στους Tεχνικούς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας το ποσοστό Αγγελιοσήμου που δικαιούνται και αποκαταστήστε την αδικία.
Νομίζουμε ότι μια συνάντηση μαζί σας θα προλάβει εξελίξεις που πιθανόν να λάβουν απρόβλεπτες διαστάσεις.
Περιμένουμε άμεση ανταπόκριση με τον καθορισμό εκ μέρους σας της ημερομηνίας. 
Σας ευχαριστούμε πολύ, με εκτίμηση,

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε. Τ. Ι. Τ .Α  &  Ε. Τ. Ι. Τ. Β. Ε

περισσότερα

Απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

H ETITA συμμετείχε στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ 15/5/2007.

περισσότερα

Αποφάσεις της Γ.Σ.

Συναδέλφισες Συνάδελφοι,

Η τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα 14 Μαίου 2007, αποφάσισε:

1. Την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.

2. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για Απεργιακές κινητοποιήσεις όταν αυτό αποφασίσει ότι θα χρειαστούν, για θέματα που αφορούν τον Κλάδο μας

3. Απόφαση ότι η Δευτεροβάθμια Οργάνωση που μας εκπροσωπεί στην Γ.Σ.Ε.Ε. είναι η Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.

Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους-ες για την μαζική και δυναμική τους παρουσία στην Συνέλευση.

Στόχος μας είναι ακόμα καλύτερες διεκδικήσεις για τους Τεχνικούς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης, με την Συμμετοχή και την Ενότητα όλων μας η επιτυχία θεωρείται Σίγουρη.

περισσότερα

24ωρη AΠΕΡΓΙΑ την Τρίτη 15 Μαίου

                                                                                         

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η    Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο    Τ  Υ  Π  Ο  Υ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Απεργία που κήρυξαν η Γ Σ Ε Ε  και η Α Δ Ε Δ Υ από ώρα 06.00  της Τρίτης 15 Μαΐου μέχρι τις 06.00 της Τετάρτης 16 Μαΐου 2007.

Εμείς οι Τεχνικοί που εργαζόμαστε στους Ιδιωτικούς Πανελλαδικούς, Τοπικούς, Περιφερειακούς, Συνδρομητικούς και Δημοτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς  της Ελλάδας, υπερασπιζόμαστε την Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση και διεκδικούμε:

1.      Την άμεση απόδοση του ποσοστού από το Αγγελιόσημο που δικαιούμαστε οι τεχνικοί της  Ιδιωτικής  Τηλεόρασης, στις συνδικαλιστικές μας Οργανώσεις.

2.      Την πλήρη εφαρμογή των  Σ Σ Ε  που έχουν υπογραφεί και ισχύουν για τους Εθνικής Εμβέλειας, Τοπικούς, Περιφερειακούς και Δημοτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, καθώς και για τις Εταιρείες Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων.

3.      Την βελτίωση των παροχών και συντάξεων

4.      Το σταμάτημα των απολύσεων

Η ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση επίθεση που δέχονται τα εργασιακά κοινωνικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, επιβάλλουν την άμεση αντίδραση όλων των εργαζομένων και την συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.

Προσωπικό ασφαλείας ένας συνάδελφος ανά ειδικότητα σε κάθε βάρδια. Κατά την διάρκεια της απεργίας θα καλυφθεί μόνο η απεργιακή κινητοποίηση με ένα τηλεοπτικό συνεργείο ανά σταθμό.

ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΤΙΣ 11:00 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ.  

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε. Τ. Ι. Τ .Α  &  Ε. Τ. Ι. Τ. Β. Ε

περισσότερα

AΠΕΡΓΙΑ


ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αθήνα, 11 Μαΐου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργίας συμμετέχοντας στην Πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει για την Τρίτη 15 Μαΐου 2007 η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ με την οποία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

• Η διαλεύκανση σε βάθος της υπόθεσης των ομολόγων.
• Η άμεση επιστροφή των χρημάτων των ομολόγων στα Ταμεία με τους τόκους.
• Η απόκρουση της ελαστικής αμοιβής των εργαζομένων.
• Η πλήρης εφαρμογή των ΣΣΕ, η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όπου αυτά οφείλονται και σταμάτημα των απολύσεων.
• Η εξασφάλιση της ποιότητας της ενημέρωσης και της ελεύθερης και αντικειμενικής πληροφόρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τρίτη, 15 Μαΐου 2007 από ώρα 6.00’ π.μ. έως 6.00’ π.μ. της Τετάρτης, 16 Μαΐου 2007 όλων των συντακτών, τεχνικών, υπαλλήλων που εργάζονται σ’ όλα τα ΜΜΕ (Τύπος, ειδησεογραφικά sites και Portals, Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς), στα Γραφεία Τύπου, την ΕΡΤ, τα ΝΠΔΔ, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στο Ελληνικό Δημόσιο και στα Πρακτορεία Διανομής.
Οι εφημεριδοπώλες για να διασφαλίσουν την επιτυχία της απεργίας στον τομέα ευθύνης τους, συμμετέχουν με 3ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 από 08.00-11.00 η ώρα.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ απαιτούν:

• Την άμεση επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν για την αγορά των ομολόγων με τους νόμιμους τόκους και τις αποδόσεις του κεφαλαίου που διατέθηκε.
• Τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και της λειτουργίας των Ταμείων με αιρετές Διοικήσεις και Κοινωνικό έλεγχο.
• Την πλήρη εξασφάλιση των αποθεματικών των Ταμείων με σταθερή και εγγυημένη εκ των προτέρων απόδοση.
• Την πλήρη διαλεύκανση όλης αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης με ανάδειξη των όποιων αστικών, ποινικών κλπ ευθυνών.
• Το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων με σταθερή απασχόληση και πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.
• Την πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όπου αυτά οφείλονται.
• Την άμεση υπογραφή ικανοποιητικών ΣΣΕ, όπου αυτές εκκρεμούν.
• Την εξασφάλιση της ποιότητας της ενημέρωσης και της ελεύθερης κι αντικειμενικής πληροφόρησης.
• Τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
και
• Το σταμάτημα των απολύσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένο να προασπίσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των Ασφαλιστικών Ταμείων μας και να μην επιτρέψει την απόπειρα χειραγώγησής του και κατ’ επέκταση τη χειραγώγηση της ενημέρωσης του ελληνικού λαού.


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14/5/2007

Αθήνα, 4 Μαίου 2007
Αρ. Πρωτ:  272

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ  TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, καλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα  14 Μαίου  και ώρα 20.00 Αμφιθέατρο της ΕΤ-1

[Μεσογείων 136]

με Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση Διοικητικού και  Οικονομικού Απολογισμού
2. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για απεργιακές κινητοποιήσεις όταν αυτό αποφασίσει ότι θα χρειαστούν.
3.  Απόφαση για το ποια Δευτεροβάθμια οργάνωση θα μας εκπροσωπεί στην Γ.Σ.Ε.Ε.
4.  Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί και κρίνει η Συνέλευση ότι δύναται να συζητηθεί.

Η παρουσία του καθενός μας στη Γενική Συνέλευση εγγυάται τη Δημοκρατική και σωστή λειτουργία της Ένωσης αφού όσα θα συζητηθούν μας αφορούν και μας επηρεάζουν άμεσα όλους.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

περισσότερα

Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής

Γραφείο:3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνης [Ε.Κ.Α.]
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Σταυροπούλου
Tηλέφωνο: 2108847039 Fax: 2108847368
E-mail: info@etita.gr - maria@etita.gr

υποστηρίξτε μας στα social media